Qui som

La Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES) es va constituir formalment el 14 de juny del 1996, i en data 14 de novembre de 1997 i per l’ordre del 26 de juny de 1996, la Fundació FORES va quedar classificada com Entitat amb fins científics de caràcter privat i sense fins lucratius en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i li va correspondre el número 1122 de l’ esmentat registre.

Que la Fundació FORES, amb CIF G-61.156.592, es troba inclosa entre les entitats regulades en la secció primera, capítol primer, del Títol segon de la Llei 30/1994 de novembre i té per objecte:

  1. Promoure, impulsar, afavorir i divulgar els treballs d’investigació, docència, formació i prevenció en el camp de la sanitat.
  2. Endegar i consolidar línies de treball en els camps de l’epidemiologia de les malalties cardiovasculars, clínica del càncer, atenció geriàtrica, serveis de salut i qualitat assistencial i salut laboral.
  3. Desenvolupar activitats tècniques i científiques, així com de gestió i organització assistencial, en el camp de la sanitat.