Formulari d'enviament de abstract

Lloc de treball *Telèfon de contacte *


Centre de treball *


Altres autors ( Nom i cognoms, àrea i centre de treball de les/dels altres autors/es) *


Títol *


Escolliu la vostra preferència *


Introducció, mètode, resultats i conclusions *
Normes per a la presentació de les comunicacions i casos clínics

Escriu el que es veu a la imatge

codiD’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa:

RESPONSABLE del tractament de les dades: Fundació d'Osona per a la recerca i la Salut Sanitàries (FORES)

Adreça: Carrer Francesc Pla, El Vigatà, 1, 08500 VIC
Telèfon: 93.702.77.10

FINALITAT del tractament de les dades: facilitar la inscripció en la Jornada/Congrés corresponent.
TEMPS de conservació: Les dades personals recollides es conservaran durant el temps necessari pel compliment de la finalitat del tractament.

LEGITIMACIÓ per al tractament de les dades: consentiment de l’interessat

DESTINATARIS: Les dades proporcionades en aquest formulari es comunicaran al organitzador de l'event.

DRETS: accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.Patrocinadors


ITALFARMACO
NORGINE
JANSSEN