Educació a la població > Cursos

Cursos

La gestió dels conflictes

La gestió dels conflictes

El conflicte o desacord és una tensió d’hostilitat produïda per un desacord entre dues o més persones. En situacions conflictives les emocions són altes, l’estrès elevat i es poden donar conseqüències negatives, però ben gestionats són una gran font d’aprenentatge, i això s’aprèn entrenant la nostra capacitat.


Curs organitzat sota demanda

Data a concretar
Preu: Consultar

Cursos

La salut de l'equip... cosa de tots!

La salut de l'equip... cosa de tots!

Les organitzacions neixen amb un objectiu clar i els EQUIPS son la base per assolir-los.
COM aconseguir que un grup de persones s’entenguin, aprenguin a treballar en equip, es complementin, s’impliquin i pensin junts de forma creativa i eficaç ? La clau està en la particular DINÀMICA DE LES RELACIONS entre els seus membres i això s’aprèn i s’entrena.
El primer pas fer un diagnòstic de la salut de l’equip, obtenint“la foto” a dia d’avui, i prendre consciència de les fortaleses i les àrees de millora o disfuncions típiques dels equips, com a punt de partida per la definició d’un pla d’acció.

Curs organitzat sota demanda

Data a concretar
Preu: Consultar

Cursos

La comunicació assertiva

La comunicació assertiva

La comunicació assertiva és la capacitat d’expressar els nostres drets, d’una manera amable, directa i adequada, aconseguint dir el què volem sense atemptar contra els altres.
La persona assertiva es reconeix a si mateix els seus drets i valgui la redundància, el dret a defendre’ls, sense cercar l’aprovació.

Curs organitzat sota demanda

Data a concretar
Preu: Consultar