Servei de Prevenció i Medi Ambient

Descripció:

Conjunt de mitjans, humans i materials, necessaris per realitzar les activitats preventives amb la finalitat de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, així com la protecció del medi ambient

Documents de l'area Productes químics
Servei de Prevenció i Medi Ambient