Observatori TRD

Descripció:

L’Observatori és una iniciativa conjunta del Departament de Salut, a través del Pla Director de les Malalties de l’Aparell Respiratori (PDMAR), la Fundació Sanitària d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitària (FORES), el CatSalut i l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries (AQuAS).
A més, l’Observatori demanarà l’assessorament de les societats científiques i del Fòrum Català de Pacients.
L’Observatori també integrarà tots els proveïdors relacionats amb les TRD i amb l’atenció als pacients amb malalties respiratòries cròniques avançades.Recerca Jornades Formació Documents de l'area
Observatori TRD