FORES

Descripció:

La Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES), és una entitat privada sense afany de lucre, impulsada per l’Hospital General de Vic, juntament amb l’Hospital de la Santa Creu de Vic i l’Hospital de Sant Jaume de Manlleu, que neix amb la finalitat de vetllar pels aspectes relacionats amb la recerca i l’educació sanitàries.

Finalitat:

Desenvolupar i mantenir la gestió del coneixement (formació i investigació) en ciències de la salut de les institucions sanitàries, els professionals de la sanitat i els ciutadans de la comarca d’Osona.

Documents de l'area
FORES