EPI

Descripció:

Dóna suport i servei tècnic especialitzat a tots els professionals en l'àmbit assistencial i de recerca clínica i col·labora en el desenvolupament de les àrees de recerca docència, així com en els camps d'avaluació de serveis i de gestió clínica.

Finalitat:

Fomenta la recerca entre els professionals de l'Hospital i garanteix la validesa científica de les activitats de recerca.

Documents de l'area
EPI