CEIC

Descripció:

En data 14/02/08 el Departament de Salut re acredita l’antic Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) de l’Hospital General de Vic i certifica la seva modificació i nou àmbit d’actuació, passant a denominar-se Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) de la Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitària (FORES).

Finalitat:

La missió del CEIC és la de vetllar per la protecció dels drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca, que els puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne garantia pública, avaluant la correcció metodològica, ètica i legal d'aquests projectes i fent el seguiment de la seva realització en els centres que estan inclosos en el seu àmbit d'actuació acreditat El CEIC és un òrgan de decisió independent. La seva vinculació amb les Institucions està delegada per la Direcció de cadascuna a la Direcció de la Fundació d’Osona per a la Recerca i Educació Sanitàries.

Documents de l'area
CEIC