XIX Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya (XCDC)


El dia 01 de desembre de 2022 tindrà lloc a l’Auditori Marià Vila d’Abadal de l’Edifici del Sucre de Vic, la XIX Jornada de Comissions de Docència de Catalunya.

La jornada es vehiculitzarà a partir de 3 fòrums de debat on parlarem dels 3 reptes de futur del Fòrum de Diàleg Professional de Catalunya, que liderem des de la Xarxa de Comissions de Docència. Els 3 reptes del Fòrum de Diàleg Professional que tractarem son els seguents:

Repte 9: Comportaments esperables dels residents com a expressió dels principis i valors que en guien la pràctica professional.

Repte 10: Revisar i adequar la capacitat formativa de la FSE a Catalunya per garantir la cobertura de les necessitats de professionals.

Repte 11: Com augmentar la capacitat d’atracció dels nostres centres i unitats docents.


Està adreçat a caps d’estudis, tutors, responsables docents de FSE i facultatius residents de Catalunya.


Inscripció gratuïta.


Secretaria tècnica

Fundació d’Osona per a la Recerca i l’Educació Sanitàries (FORES)
Carrer Francesc Pla “El Vigatà”, 1
08500 Vic (Barcelona)
Tel.: (93) 702 77 10
e-mail: foresadministracio@chv.cat


INSCRIPCIONS   


Seu de la jornada

Edifici El Sucre
Sala d'actes Marià Vila d'Abadal
Edifici el Sucre
Plaça 1 d'octubre
08500 - Vic (Barcelona)

Dates

> Data inici inscripció: 2022-10-10

> Data fi inscripció: 2022-11-22


Preu: Gratuït