Productes químics

Telèfons d'emergència:

  • Servicio de Información Toxicológico: 91 411 26 76
100 ng/ml THC URINE CALIBRATOR SYNCHRON Systems
Nº CAS:
Data alta:
30/11/1999
Data baixa:
Data última revisió / actualització:
31/10/2008
Empresa:
Consorci Hospitalari de Vic
Edifici:
Hospital General de Vic
Àrea:
ANATOMIA PATOLÒGICA
Subàrea:
Consum Anual:
Casa Comercial:
ACOFARMA
Núm. de casa comercial:
Ubicació actual:
Localització (Armari / Satèl·lit, ...):
PETITS
Codi:
77C
Recomanació de reubicació:
Envàs:
Material:
PLÀSTIC
Capacitat:
100 g
Disposeu de documentació dels productes?
(en cas de disposar de la Fitxa de Dades de Seguretat corresponent o una actualització de la mateixa, comunica-ho al Servei de Prevenció i Medi Ambient)
Frases R i S: Veure l'apartat 15 de la FDS Casa Comercial i/o l'apartat de l'Envasat i Etiquetat de la Fitxes Internacionals de Seguretat Química (FISQ).
Identificació Perill:
Perillositat del producte:
No perillós
Utilitzeu algun Equip de Protecció durant la manipulació?
Equips protecció individual i col·lectiva: Veure l'apartat 8 de la fitxa de la FDS Casa Comercial i/o l'apartat de Prevenció de la Fitxes Internacionals de Seguretat Química (FISQ).
Protocols de seguretat
Protocols de seguretat:
No
Protocol:
Formació de PRL:
Si
Gestió de residus
Abocar al Clavegueram:
No
Especial:
No
Rebuig:
No

Per qualsevol dubte i/o suggeriment posa't en contacte amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient al 93 702 77 88, o bé a l'adreça de correu electrònic prevencio@chv.cat.